Det er mye å ta hensyn til når du skal skifte vinduer. Her er en liste over noen sjekkpunkter og råd det er verdt å merke seg.

Av: Einar Vestheim, 23. oktober 2008
Les hele artikkelen her


Dette bør du gjøre før du kjøper vinduer:

 • Tilstanden til eksisterende vinduer bør alltid vurderes av en fagperson. Utbedring av eldre vinduer kan være et alternativ. Hvis du er i tvil, kontakt kommunen der du bor for informasjon om hvilke regler som gjelder i forbindelse med vindustiltak. Fasadeendringer er søknadspliktige.
 • Vurder hvilke tilleggsegenskaper du ønsker av vinduet ditt. Moderne vinduer kan tilby blant annet solavskjerming og UV-beskyttelse, støydemping, innbruddssikring og være ekstra energieffektive.
 • Det finnes fler tusen typer glass å velge mellom.Enova anbefaler at du kjøper lavenergivinduer med en U-verdi på 1.0 eller bedre.* For å finne riktig mål for vinduene du skal bestille må du trekke fra 20-25 mm på åpningen fra mur til mur. Da får du fugebredde på 10-15 mm mellom karm og vegg.


Når du skal skifte vindu: 

 • Møbler i rommet hvor det skal skiftes vinduer bør tildekkes med plast.
 • Før eksisterende vindu skal rives: Friskjær listene rundt vinduet. Det er ofte mye maling rundt geriktene så pass på at du ikke drar med tapet. Alt skal ut slik at plassen der det nye vinduet skal plasseres skal være helt inn til bygningskroppen. Mange setter nytt vindu inn i gammel karm eller utforing, noe som frarådes da du ikke får isolert godt nok mellom vindu og karm.
 • Rengjør godt.
 • Lag et fundament i bunn av vinduet ved hjelp av fintilskårne treklosser. Det er helt nødvendig å bruke vater, slik at du er sikker på at kanten her helt rett.
 • Begynn alltid øverst når du skal sette på plass det nye vinduet. Krever minimum to personer. Forsikre deg om at vinduet står i lodd.
 • Monter bunnfyllister på alle fire sidene av vinduet(som fugemassen skal ligge mot).
 • Fjern alt utvendig puss og støv (f. eks ved hjelp av trykkluft) før du går i gang med silikonfuging, slik at du er sikker på at silikonet fester seg. Silikon er det beste fugemiddelet, da det er elastisk og følger vinduet som beveger seg etter varme – og kuldeforandringer. Silikonfugens dybde skal være halvparten av fugens bredde.
 • Ikke dytt for hardt når du tetter med isolasjon, da materialet faktisk da kan tape isoleringsevne samtidig som det kan være vanskelig å sette på karmer og lister. Går tommestokken lett mellom, er det passelig mengde. Isoler i alle hulrom rundt vinduet.
 • Utforing av vinduet, isolasjon og bord tilpasses etter veggstørrelse.
 • Tilpassede karmer og lister settes på. • De fleste vinduer må vedlikeholdes hvert 5-7 år. Bor du i værharde områder eller høyt oppe i en blokk, må du vedlikeholde oftere. Mørke vinduer trenger hyppigere vedlikehold enn hvite vinduer.