Bedre isolasjon og høyere energieffektivitet
Når det gjelder isolasjon, kan et gammelt takvindu ikke måle seg mot et moderne VELUX takvindu, uansett i hvor god stand det gamle måtte være.

Mer dagslys og frisk luft
Nye VELUX takvinduer har en konstruksjon som sikrer mer dagslys inn i huset.

Bedre inneklima
Når det gjelder et sunt inneklima, er ventilasjon og solskjerming effektive allierte.

Komplett utvalg av takvinduer og solskjermingsprodukter
VELUX skapte takvindumarkedet og det mest omfattende produktprogrammet for å dekke dine behov. Vi kan tilby  en rekke ferdige utskiftningspakker til hjelp når du trenger å skifte et vindu.

Nye takvinduer har bedre U-verdi
3-lags glass som standard

Kilde: velux.no